KJERRATMUSEET GJENÅPNER HØSTEN 2022.

Foreningen satser på at en normaltilstand har etablert seg i Norge i løpet av våren/ sommeren 2022. Vi har derfor besluttet å ha holde søndagsåpent museum 7. og 21. august 2022.

Vi vil for kjerratinteresserte inntil da foreslå å gå Kjerratstien eller deler av den. Stien er stort sett anlagt langs kjerrat-traseen. Stien starter ved Mølle-monumentet rett syd for Åsa-krysset, der oppslagstavle nr. 1 befinner seg, og hvor folderen Kjerratstien er lagt ut.

Det er i alt 36 opplysningstavler langs stien, – som er merket med grønnfarge – og er i alt 16 km lang (Åsa – Hjulhus No 5 – Damtjern – Storflåtan – Vambutjern og med en transportetappe fram til Jonsetangen ved Øyangen).

Folderen inneholder en kartskisse, samt en kortversjon av Kjerratens sanne historie! Folderen finner du for øvrig også her, https://kjerraten.no/kjerratstien/kart/. Vi vil anbefale et besøk til Hjulhus No 5, som en vil komme innom, hvis en går stien. Med bil kan en kjøre Stubdalsveien oppover 2,2 km, hvor det er en parkeringsplass til disp. for Kjerratmuseet. Derfra blir det å gå 300 m nedover gml. Stubdalsveien til hjulhuset. Herfra kan en da gå stien opp til Damtjern ved å følge grønn farge og å lese rettledning/opplysninger på skiltene. (Ca. 1 time og 30. min.)

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til gjenåpning i august 2022!

Åsa, 20. april 2022
Med vennlig hilsen og på vegne av Foreningen Kjerratmuset
Styret