SESONGÅPNING 2023

Museet sesongåpner på søndag 4. juni kl 1100.

Øvrige åpningsdatoer for sesongen 2023 er følgende:

18. juni, 2. juli, 16. juli, 30. juli, 13. august og 27. august.

Åpningstid 1100-1600.

Foreningen Kjerratmuseet ønsker hjertelig velkommen!

—————————————————————————————————————————-

ÅRSMØTE FOR 2022.

Innkalling til årsmøte for året 2022 onsdag 29. mars 2023, kl. 18.00 i Benterudstua, Benterudgata 26, 3511 Hønefoss

Saksliste

  1. Åpning.
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  3. Valg av møteleder, referent og to av tilstedeværende medlemmer for å underskrive protokoll sammen med møteleder og referent.
  4. Gjennomgang av forslag til foreningens årsmelding for året 2022.
  5. Gjennomgang av forslag til foreningens regnskap og balanse for året 202
  6. Gjennomgang av forslag til foreningens budsjett for året 2023.
  7. Behandling av innkomne saker.
  8. Valgkomiteens innstillinger. Valg.
  9. Avslutning

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest lørdag 25. mars 2023.

Velkommen!

Hønefoss, 16.03.2023

Foreningen Kjerratmuseet   

Christina Frydenlund, for styret.

Innkalling Årsmøte 31 mars 2022