Close

Nyheter

Kjerratmuseet 2019

Søndagsåpent:

Museet har åpent alle søndager fra og med 9. juni, hele juli og august og til og med 1. september. Åpningstid fra kl. 1100 til kl. 1600.

Motorsagmuseet:

Omtrent 300 motorsager utstilt. Den største veier 61 kg og den norskbygde Bamse er på plass! Mange nye godbiter i år, samt mye annen tømmerhuggerredskap tilgjengelig.

Kølamiler på Krokskogen:

Nær 800 er gjenfunnet, guider vil rettlede, vise og fortelle. Egen folder tilgjengelig.

Salg:

Kaffe, mineralvann og «Kjerratkaker». Ingunn Jahrs nye bok: Barnål på ryggen og sot under negla og Atle Graffs bok: Streiftog på Krokskogen samt museets egen film: Kjerratfilmen.

Billettpriser:

Pr. pers. 16 år og eldre, kr. 50,-. Alle under 16 år, gratis.

Parkering:

Rett syd for Åsa-krysset, ca. 100 m. fra museet, Stubdalsvn. nr. 1.

Gruppeguiding:

Museet tar imot grupper for guiding på Museet og ved Hjulhus nr. 5 i tiden fra midten av mai til midten av september. (væravhengig).

Besøk avtales på telefon: 32 13 42 02 (helst kveldstid) eller e-mail: arvfryd@online.no

Hjertelig velkommen til Åsa og Kjerratmuseet!

Med vennlig hilsen

Foreningen Kjerratmuseet