Møllemonumentet

”Oversteinen” til Møllemonumentet ble gjenfunnet nedenfor Kværnhusfossen under Åsa Vels vårryding langs Åsaveien 5. mai 1993, av Arne Svarverud og Arve Frydenlund. Senere på våren ble understeinen funnet samt mange andre møllesteiner av ulike størrelser. Møllesteinene tilhører Kaare Bjørnstad, Elvestad, Åsa. Monumentets plassering ble Sagtomta, med tillatelse av grunneier Leif Ole Bjørnstad.

Ide, initiativtager og ansvarlig for tegninger; Arve Frydenlund. Byggekomiteen vedr. grunnarbeid og gråsteinsmuring var Arild Myhre, Arne Svarverud, Vidar Ørpen, Asbjørn Bakken, Tore Johnsrud , Arve Bjørseth og Arve Frydenlund. Steinmaterialet som sokkelen er bygget opp av kom, fra Østby Gård ved Arild Myhre. Takkonstruksjonen, dvs alt i treverk er laget av Arve Frydenlund. Bærestokkene i taket er laget av bunntømmer fra Damtjern. Ca 170 år gammelt ”øksehogget kjerrattømmer” ble framkjørt av Erland Wahlbekken, assistert av Odd Ødegaard og Arve Frydenlund. Den særegne toppstokken (mønsåsstokken) er laget av en lysstolpe gitt av RIK. Kran hjelp for å få heist opp møllesteiner fra fossen m.m.; Åge Andreassen.

Monumentet ble bygget i regi av Åsa Vel.

Avduking gjennomført 11. sept. 1996 ved ordfører Kolbjørn Kværum.

Monumentet inngår i dag som en del av Kjerratmuseet og eies og vedlikeholdes av Foreningen Kjerratmuseet.