Kjerratstien – En kulturhistorisk vandring i naturskjønne omgivelser

Ideen og detaljerte planer ble tilsendt og presentert for Ringerike kommune av Arve Frydenlund i 1978! Senere samme år ble det arrangert befaring med flere fra kommunen, bl.a. med daværende kultursjef Kolbjørn Kværum. Det ble uttrykt stor interesse for prosjektet blant deltagerne.Men først i 1997 ble det fart i prosjektet. For det året ble Kjerraten i Åsa valgt til årets kulturminne i Ringerike kommune, – og penger satt løsere enn tidligere år. Fylkeskonservatoren bevilget kr 25.000,- og kommunen ville skyte inn kr 10.000,-. Pengene ville medgå til kjøp av materiell, mens alt arbeid var basert på dugnadsinnsats. 28 grunneiere ble kontaktet skriftlig og muntlig og etter denne runden ble Kjerratstien noe justert. For å utvide tilbudet ble stien i denne fasen forlenget fra Vambutjern til Jonsetangen.

Prosjektet var nå i Åsa Vels regi og ledet av Arve Frydenlund. Flere av medlemmene i Åsa Vel hjalp til med rydding av stien og oppsetting av informasjonstavler; blant andre Vidar Ørpen og Audun Frydenlund.Stien strekker seg fra Åsa (Sagtomta syd for Åsakrysset), ned til Åsatangen, og så opp igjen og videre stort sett langs kjerrattraseen opp til Damtjern. Herfra følges bilveien langs Damtjerns østside til kjerrat nr 12. Denne følges videre til Vassendvika, hvor den følger hestebanetraseen tilbake til Damtjern. Fra Tolverdammen følges Vikseterveien opp til Høgåsveien og Vikseterfossen for derfra å følge vannkanalen og siden vannrennetraseen fram til Vambubekken (nytt av året 2007, tidligere gikk stien ned om Seterroa). Herfra følger Kjerratstien gamle tråkk, stier og skiløypetraseer fram til Dammen ved Østre Vambutjern. Så langt Kjerraten i Åsa. For herfra er det kun en transportetappe på sti og vei fram til Jonsetangen. Men det er i et flott terreng og Vambutrollet vil se deg!

Selv om det anbefales å gå hele turen, er det selvsagt mulig å korte ned til mindre turer.

Hovedutgangspunktene for stien er:

– Sagtomta ved Åsakrysset i Åsa

– Jonsetangen ved Øyangen

Gode parkeringsmuligheter på begge steder

Terrenget er relativt bratt opp fra Åsa til Damtjern.

Kjerratstien er merket med grønn farge på steiner, stolper og trær. Langs stien er det satt opp 36 informasjonstavler, som vil lede deg gjennom den rydda stien.

To gode råd på turen:

1. Ved hver tavle, les nøye og husk informasjonen om hvor stien går videre!

2. Ikke glem den grønne fargen!