Close

om oss

Foreningen Kjerratmuseet er et kultur- og naturhistorisk museum for Åsa. Museets oppgave er å samle inn, bevare, forske og formidle kultur og naturhistorisk materiale, som kan belyse Åsas historie fra de tidligste tider til i dag.

Virksomheten skal være basert på privat initiativ og beste dugnadsånd.

Her finner du foreningens styrende dokumenter:

–     Vedtekter Foreningen Kjerratmuseet.
–     Omorganiseringen av foreningen.
–     Avtale med grunneier.