Om Oss

Foreningen Kjerratmuseet eier og drifter et kultur- og naturhistorisk museum for Åsa. Museets oppgave er å samle inn, bevare, forske og formidle kultur og naturhistorisk materiale, som kan belyse Åsas historie fra de tidligste tider til i dag.

Virksomheten skal være basert på privat initiativ og beste dugnadsånd.

Her finner du foreningens vedtekter:

Vedtekter Foreningen Kjerratmuseet 2019