Prosjekt hjulhus nr v

Prosjektet besto i å bygge opp hjulhus nr V i opprinnelig størrelse og mest mulig på opprinnelig måte. Vannhjulet har en diameter på 8 meter. Det ble videre bygget en ca 40 meters rullebane og ca 70 meter vannrenne m/ inntaksdam.

Når alt er ferdig skal det kunne demonstreres kjøring av tømmerstokker i opprinnelig størrelse som i kjerrattida.
Byggeperioden startet så smått sommeren 2006, parallelt med avslutningen av arbeidene med museumsbygget.

Arbeidet har gått i gjennom ulike faser og startet med tilrigging på stedet. Fundament for hjulhus ble etablert og tømmergrima ble løftet sammen og montert på fundamentene. Deretter startet arbeidet med å få på plass det 8 meter store vannhjulet. Dette ble først montert sammen i liggende tilstand for deretter å bli demontert og satt sammen med akslingen.

I løpet av sommeren 2009 ble overbygg, rullebane og vannrenne ferdig.

Prosjektet er ferdigstilt og offisiell åpning ble avholdt den 29. mai 2010.