Close

Kjerraten i åsa

Kjerraten i Åsa ruvet i sin tid nasjonalt og ble i kulturminneåret 1997 valgt til årets kulturminne i Ringerike kommune.

– Historikk
– Fakta