Fakta om Kjerraten i Åsa

Byggeperiode: 1803-1809

Driftstid:1809-1850

Antall kjerrater: 2 stk ble bygget, men nr 12 kom aldri i bruk
Lengde: 3900 meter (nr 12: 860 m)

Høydeforskjell: Steinsfjorden – Damtjern ,389 meter

Hastighet: 1/3 meter pr sekund

Transportkapasitet: 240 stokker pr døgn

Totalt transportert 1809-1850: 60 000 tylfter (1 tylft = 12 stokker)