Museumsdrift

Kjerratmuseet holder åpent annenhver søndag fra juni til august og kan tilby følgende:

Besøk i hovedbygningen.
 • Her finner du kjerratmodeller, gjenstander fra kjerrattiden, bruksgjenstander fra Åsa/ Ringerike, bilder mm.
 • Kjerratmodellen (i målestokk 1:10) kjøres med vann
Motorsagmuseum
 • Over 300 motorsager fra ulike tidsperioder
 • Diverse annen tømmerredskap
Mølle/ bekkekvern
 • Nærmere titt på mølla og dens virkemåte
 • Kjøring av mølla
Oppgangsag
 • Nærmere om saga og dens funksjon
 • Saga kjøres kun når det er mye vann i bekken. (Behov: 12 m3/ min)
Møllesteiner
 • Gamle steiner fra møller i Åsa.
Vannrenner
 • System av vannrenner for mølle og sag.
Ruin etter hjulhus nr. 1
 • Dette hjulhuset sto på museumstomta. Murrester er synlige.
Informasjon om kølamiler på Krogskogen
 • Nærmere 300 er gjenfunnet
 • Egen folder er utviklet med historie og gode tips.
Kiosk
 • Salg av mineralvann, kaffe, kjerratkaker, kjerrattrøyer og andre spesialiteter.
 • Bøker med innhold tilknyttet Krokskogen og Nordmarka, samt et eget kjerrathefte.
 • Diverse foldere som er gratis.
Billettpris
 • Kr 50,- pr person. Barn under 16 år er gratis.
Parkering
 • Gratis, ved Møllemonumentet på Sagtomta ca 50 m syd for Åsakrysset.