Close

Museumsdrift

Museumsdrift

Kjerratmuseet har åpent i sommerhalvåret fra juni til september. Museet holder åpent kun på søndager og kan tilby følgende:

Besøk i hovedbygningen
– Her finner du kjerratmodeller, gjenstander fra kjerrattiden, bruksgjenstander fra Åsa/ Ringerike, bilder mm.
– Kjerratmodellen (i målestokk 1:10) kjøres med vann.

Motorsagmuseum
– Over 300 motorsager fra ulike tidsperioder
– Diverse annen tømmerredskap

Mølle/ bekkekvern
– Nærmere titt på mølla og dens virkemåte
– Kjøring av mølla

Oppgangsag
– Nærmere om saga og dens funksjon
– Saga kjøres kun når det er mye vann i bekken. (Behov: 12 m3/ min)

Møllesteiner
– Gamle steiner fra møller i Åsa.

Vannrenner
– System av vannrenner for mølle og sag.

Ruin etter hjulhus nr. 1
– Dette hjulhuset sto på museumstomta. Murrester er synlige.

Informasjon om kølamiler på Krogskogen
– Nærmere 300 er gjenfunnet
– Egen folder er utviklet med historie og gode tips.

Kiosk
– Salg av mineralvann, kaffe, kjerratkaker, kjerrattrøyer og andre spesialiteter.
– Bøker med innhold tilknyttet Krokskogen og Nordmarka, samt et eget kjerrathefte.
– Diverse foldere som er gratis.

Billettpris
– Kr 50,- pr person. Barn under 16 år er gratis.

Parkering
– Gratis, ved Møllemonumentet på Sagtomta ca 50 m syd for Åsakrysset.