SESONGÅPNING 2024

Museet sesongåpner på søndag 2. juni kl. 1100.

Øvrige åpningsdatoer for sesongen 2024:
16. juni, 30. juni, 14. juli, 28. juli, 11. august og 25. august.

Åpningstid 1100-1600.

Foreningen Kjerratmuseet ønsker hjertelig velkommen!

Om Oss

Foreningen Kjerratmuseet eier og drifter et kultur- og naturhistorisk museum for Åsa. Museets oppgave er å samle inn, bevare, forske og formidle kultur og naturhistorisk materiale, som kan belyse Åsas historie fra de tidligste tider til i dag.

Litt historie

Ideen og de første tanker og planer om et Kjerratmuseum i Åsa er snart 30 år gamle. I 1987 ble Åsa Vel dannet hvor et av formålene var og bidra med å belyse gammel industri i Åsa. Møllemonumentet sto ferdig i 1997 og Kjerratstien fulgte etter. Så var det noen i styret som kunne tenke seg å være med å bygge opp et Kjerratmuseum. I 1999 ble det alvor! Planer var lagt og de første praktiske oppgaver ble igangsatt på den leide museumstomta, Fredheim, gnr 18 bnr 64. Den første håndfull av medlemmer ble raskt flere, – noen ble forespurt og noen meldte sin interesse -, i alt ble det 16 medlemmer, og vi kalte oss Historiegruppa i Åsa Vel. Det spesielle var at ingen på demokratisk vis var valgt inn i gruppa. Etter et par år ble gruppa helt adskilt fra Åsa Vel, og tok litt senere navnet Foreningen Kjerratmuseet. De 16 medlemmene var hele foreningen, som da ”eide” Møllemonumentet, Kjerratstien og Museet, dvs. eide den bygningsmasse som etter hvert kom til syne på museumstomta.